Thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An giá rẻ nhất  - Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Nghệ An  - Thành lập công ty ở Nghệ An  - Văn phòng luật sư tại Nghệ An

Thủ tục hủy bỏ con dấu doanh nghiệp

Thủ tục hủy bỏ con dấu doanh nghiệp được quy định tại Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, trước khi hủy bỏ con dấu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thì doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục hủy bỏ con dấu doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2014

– Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh

– Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Thủ tục hủy bỏ con dấu doanh nghiệp 1

Thủ tục hủy bỏ con dấu doanh nghiệp

     Công ty thành lập trước ngày 1/7/2015.

Căn cứ theo khoản 2 điều 15 nghị định số 96/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp thủ tục huỷ bỏ con dấu cũ được quy định như sau:

“2. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp”

Như vậy, nếu công ty bạn thành lập trước ngày 1/7/2015 thì bạn phải nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và nhận giấy biên nhận trả lại con dấu.

     Công ty thành lập kể từ ngày 1/7/2015.

Căn cứ vào điều 34 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thủ tục huỷ con dấu được quy định như sau:

“Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện

b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu

Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mới thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của các lần trước đó không còn hiệu lực.”

Theo đó, nếu công ty bạn thành lập từ ngày 1/7/2015 trở đi, khi thay đổi về mẫu con dấu không nhất thiết phải làm thủ tục hủy mẫu con dấu cũ. Trường hợp này, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng tải thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục hủy bỏ con dấu doanh nghiệp 2

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Blue về Thủ tục huỷ bỏ con dấu cũ của doanh nghiệp.  Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn bạn vui lòng liên hệ với Công ty Luật Blue qua hotline: 0911 999 029

 

 

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon