Thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An giá rẻ nhất  - Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Nghệ An  - Thành lập công ty ở Nghệ An  - Văn phòng luật sư tại Nghệ An

Mẫu thay đổi địa điểm kinh doanh

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh

 

Tên DN:

Số:……………

CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA – VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   —–o0o—–

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

                                    Kính gởi:    Phòng Đăng ký Kinh doanh………………………….

 

1- Tên Doanh nghiệp:……………………………………………………………………

– Giấy  ĐKKD số: ………………………… ngày cấp…………………………………

– Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………..

– Điện thoại:………………………………….. Fax:………………………………………..

– Họ tên người hiện là đại diện theo pháp luật:……………………………………

+ Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..

+ Giấy CMND số: …………. ngày cấp: ………………… nơi cấp:……………….

 

2- Tên Chi nhánh:……………………………………………………………………………..

– Giấy đăng ký hoạt động số: ……………… ngày cấp………………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

– Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh: ………………………………………………….

– Điện thoại:………………………………….. Fax:…………………………………………..

– Họ tên người đứng đầu chi nhánh:…………………………………………………….

+ Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………….

+ Giấy CMND số: …………. ngày cấp: ………………… nơi cấp:…………………

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CỦA ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHƯ SAU:

Địa chỉ địa điểm kinh doanh dự định chuyển đến:

Số nhà:…………. đường…………….. phường ……………….Quận………

………………………Thành phố ……………………………………..

 

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở địa điểm kinh doanh dự định chuyển đến thuộc quyền sở  hữu/ quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp

–  Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

– Không vi phạm Điều 8 Luật Giao thông đường bộ về sử dụng lòng, lề đường, có nơi để xe đúng quy định cho khách hàng tại địa chỉ:….

 

                                                                        TPHCM, ngày………..tháng ……..năm…….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

HOẶC CHỦ DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon