Thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An giá rẻ nhất  - Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Nghệ An  - Thành lập công ty ở Nghệ An  - Văn phòng luật sư tại Nghệ An

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty

Công ty cổ phần là doanh nghiệp vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

Đọc thêm ==> Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty (nguồn intrenet)

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty (nguồn intrenet)

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty

Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần hoặc tăng cho phần vốn góp: 

Hồ sơ bao gồm

 • Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập do người đại diện theo pháp luật ký.
 • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch hội đồng quản trị ký. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi.
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho cổ phần.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới: Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu. Cổ đông sáng lập mới là tổ chức: Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
  Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.  Nếu cổ đông sáng lập mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty (nguồn intrenet)

                             Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty (nguồn intrenet)

Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn

Hồ sơ bao gồm

 • Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập do người đại diện theo pháp luật ký.
 • Quyết định về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn của Đại hội đồng cổ đông do chủ tịch hội đồng quản trị ký. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký các cổ đông dự họp. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi.
 • Bản sao sổ đăng ký cổ đông có xác nhận của công ty;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới: Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu. Cổ đông sáng lập mới là tổ chức: Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. Nếu cổ đông sáng lập mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Nộp hồ sơ:

 • Tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư.
 • Chuyên viên nhân và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ cấp giấy biên nhận, hồ sơ không hợp lệ thông báo để doanh nghiệp thay đổi bổ sung.
 • Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Liên hệ đến CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE để tư vấn về pháp luật doanh nghiệp

Địa chỉ: Số 146 Nguyễn Sỹ Sách (Tầng 4), TP Vinh, Nghệ An
Hotline: 0974 208 518 – 0947 502 028o
Email: luatbluena@gmal.com

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon