Thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An giá rẻ nhất  - Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Nghệ An  - Thành lập công ty ở Nghệ An  - Văn phòng luật sư tại Nghệ An
Thuế Doanh nghiệp
 • Yêu cầu phải thanh tra, kiểm tra 20-25% tổng hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau

  Yêu cầu phải thanh tra, kiểm tra 20-25% tổng hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu các cục thuế địa phương chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo báo cáo mới nhất của Tổn ...

  Yêu cầu phải thanh tra, kiểm tra 20-25% tổng hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu các cục thuế địa phương chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá ...

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

  Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Ở Việt Nam, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 10/5/1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày 0 ...

  Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Ở Việt Nam, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qu ...

 • Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An

  Hiện nay, các điều luật, thông tư, Nghị định, công văn….. liên tục thay đổi, do vậy những thay đổi về các quy định trong kế toán không phải ai cũng có thể nắm bắt kịp thời được, đặc biệt là những chủ doanh nghiệp. Nếu thực hiện không đúng chế độ kế t ...

  Hiện nay, các điều luật, thông tư, Nghị định, công văn….. liên tục thay đổi, do vậy những thay đổi về các quy định trong kế toán không phải ai cũng có thể nắm bắt kịp thời được, đặc biệt là những chủ ...

 • Những điều cần biết về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là việc làm bắt buộc nếu doanh nghiệp của bạn điều chỉnh các vấn đề liên quan tới mục tiêu, quy mô, vốn, địa điểm của dự án. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam và ...

  Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là việc làm bắt buộc nếu doanh nghiệp của bạn điều chỉnh các vấn đề liên quan tới mục tiêu, quy mô, vốn, địa điểm của dự án. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi ...

 • Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp trong năm

  Các doanh nghiệp từ lúc bắt đầu đăng ký thành lập, hoạt động, cho đến khi giải thể, phá sản đều phải nộp các loại thuế, phí nhất định. Nhằm đảm bảo cho các doanh nghiệp không bỏ sót các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí này. Sau đây, Công ty Luật Blue xi ...

  Các doanh nghiệp từ lúc bắt đầu đăng ký thành lập, hoạt động, cho đến khi giải thể, phá sản đều phải nộp các loại thuế, phí nhất định. Nhằm đảm bảo cho các doanh nghiệp không bỏ sót các nghĩa vụ về th ...

 • QUỐC HỘI                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------                                                                                                Độc lập - T ...

  QUỐC HỘI                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------                                                          ...

 • QUỐC HỘI                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạn ...

  QUỐC HỘI                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------                                                                  ...

 • QUỐC HỘI                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------                                                                                                     Độc lập ...

  QUỐC HỘI                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------                                                          ...

 • Tư vấn thuế doanh nghiệp mới thành lập phải nộp cho Nhà Nước 2017

  1. Thuế môn bài Thuế môn bài là một loại thuế trực thu, thu vào khai trương nghề nghiệp trong một năm, được tính vào đầu năm đối với các thể nhân, pháp nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh. Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký ki ...

  1. Thuế môn bài Thuế môn bài là một loại thuế trực thu, thu vào khai trương nghề nghiệp trong một năm, được tính vào đầu năm đối với các thể nhân, pháp nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh. Căn cứ và ...

zalo-icon
phone-icon